Menu

Středomořská restaurace Liberec

Návrh interiéru restaurace ve sklepních prostorech. Mobiliář nabízí variantní uspořádání pro různé druhy akcí